COVID-19-tiltak

COVID-19-tiltak for trygg henting og levering av dine ting

I Wanda jobber vi hardt for å ta vare på tingene dine og det ønsker vi å gjøre på en trygg og forsvarlig måte.

Gi beskjed dersom du eller noen i husstanden har symptomer på COVID-19 eller er i karantene. Vi ber deg pakke inn og ha dine ting klare til henting. Se vår pakkeguide. Vennligst plasser små ting utenfor, eller ved ytterdøren, og store ting i umiddelbar nærhet.

Wanda følger til enhver tid FHI sine anbefalinger tett. Vi har strenge rutiner for håndhygiene, begrenset nærkontakt og renhold av overflater.

Sammen jobber vi for å redusere smittefaren!